Our Centennial Prayer

Most Glorious and Loving God,IMG_0684a
we thank You for St. Margaret Mary Parish. During this centennial year,
we gratefully remember those who founded our mission parish,
and those who have helped it prosper.
As we enter the next 100 years,
please bless us with a renewal of faith, hope and vision.
Through the intercession of St. Margaret Mary,
may our parish family grow in devotion to Your Son’s Sacred Heart,
and its streams of mercy, charity and love.

May we imitate St. Francis,
and grow in a life of conversion through simplicity, humility and purity.
We pray in the name of the One who is the same yesterday, today, and forever, Jesus Christ.

Amen.

 

 


poland_polish_flag PO POLSKU:

Modlitwa Jubileuszowa

Najchwalebniejszy i kochający Boże!
Dziękujemy Ci za naszą Parafię Św. Małgorzaty Marii.
W roku Jubileuszu, z wdzięcznością wspominamy założycieli parafii
i wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej rozwoju.

Wkraczając w następne stulecie prosimy Cię, błogosław nam
w umacnianiu wiary, nadziei i planów na przyszłość.
Za wstawiennictwem Św. Małgorzaty Marii, niech nasza rodzina
parafialna wzrasta w pobożności, do Najświętszego Serca Twego Syna,
i otworzy się na strumienie Jego łask, miłości i miłosierdzia.

Naśladując Św. Franciszka w jego nawróceniu,
żyjmy w pokorze, prostocie i czystości.
Oto Cię prosimy, w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który jest zawsze ten sam: wczoraj, dziś i na wieki.

Amen.